Forårsprogram

Udvalgte onsdage i perioden september til maj kan du deltage i et rigt udvalg af foredrag, studiekredse, ”kristendom for begyndere”, filmklub, koncerter og sangaftener.

Stefanskirken vil gerne være din åndelige tankstation, hvor du kan få tanket på både på eksistentielle emner, kristen livstydning og fællesskab. Læs programmet og sæt kryds i din kalender, så du får glæde af det mangfoldige ånds-dags-program.

Arrangementerne starter altid kl. 19.00. Der er i reglen en kop kaffe og en småkage eller lignende undervejs. Hvis andet ikke er nævnt, foregår det i kirken, Nørrebrogade 191.

ons 10. jan 2018 kl 19:00

Ladegården og Åen:

Uwe Brodersen besøger traditionen tro kirken og fortæller om Ladegårdens anvendelse og nogle af naboerne gennem tiden. I åen skete der også mange dramatiske hændelser. Det er som sædvanlig gratis med gratis kaffe i pausen. Her kan du købe publikationer fra Nørrebro Lokalhistoriske Forening, bl.a. Nørrebro-kalenderen.

Aftenen er et samarbejde mellem Nørrebro Lokalhistoriske Forening, Stefanskirken og www.dengang.dk.

ons 24. jan 2018 kl 19:00

Foredrag ved David Bugge

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig dobbelthed. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen, sådan som hun mente at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af netop tanken om den uendelige, betingelsesløse nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.

David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og teologi.

ons 31. jan 2018 kl 17:00

Kom til en stemningsfuld lysmesse i den mørke tid.

Henrik Wenzel Andreasen, fløjte og Kevin Edelvang, orgel, medvirker. Under gudstjenesten ur-opfører de en suite fra Flemming Christian Hansens store cyklus In Lumine Domini, I Herrens Lys.

Prædikant Thomas Høg Nørager.

ons 31. jan 2018 kl 19:00

Denne aften kan du læne dig tilbage og høre sognepræst Pernille Østrem læse udvalgte tekster fra Karen Blixens forfatterskab. Tag gerne pude, tæppe og varme sokker med. Vi serverer lidt varmt at drikke. Efterfølgende vil der være tid til at tale om teksterne og forfatterskabet.

 

tir 6. feb 2018 kl 19:00

Meditativ koncert med spirituelle sange og instrumental musik fra buddhismen og kristendommen under medvirken af sanger Malene Bischel, cellisten Marie Bolette Falk og mantrasanggruppen ” Nagar-junas Venner”.

Det musikalske ud-tryk tager udgangspunkt i bønner eller remser, der kan gentages i det uendelige for at bringe den praktiserende i en meditativ tilstand, hvor den konventionelle tænkning for en stund er i hvile.

Koncerten er et led i FN World Interfaith Harmony Week. Koncerten arrangeres i samarbejde med Stefanskirken, Tro i Harmoni og Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme.

 

OBS: Finder steder i Karmel, Vedbækgade 12.

ons 14. mar 2018 kl 19:00

Kom og syng med og oplev fællesskabet og nærværet, når sangpædagog Jon Hollesen får det bedste frem i stemme og sjæl. Aftenen er en af samlet fire aftener, som man kan deltage i samlet eller individuelt. Datoerne er 14. marts, 4. april, 25. april og 16. maj.

I løbet af foråret 2018 holder vi 4 taize-sangaftner i vores kirke ud til Nørrebrogade fra kl.19.00-21.00.

Man kommer de sangaftner man kan og koret er åbent for alle uanset sangtalent og er lagt an for nybegyndere i taize-sangene.

Taize er et økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, hvor især unge mennesker valfarter til i tusindvis hvert eneste år, for at søge den særlige enkle og dybe form for spiritualitet, som er i dette fællesskab. Taize-sangene er udviklet i klosterfællesskabet som en enkel måde at samle mennesker på i bøn. Sangene er flerstemmige og enkle at lære.

Sangaftnerne blevet ledet af Jon Hollesen, som til daglig arbejder som sanglærer og korleder på Nørrebro. Læs evt. mere på www.aria.dk.

 

ons 21. mar 2018 kl 19:00

Barokkens biskop og salmedigter Thomas Kingo lagde noget af sin franske yndlingsmusik til grund for et digt om Jesu og lidelse og død. Digtet er på hele 209 vers. Denne aften skal vi høre og  synge godt 50 af dem.

Hvert afsnit af Kingos store digt er inddelt i en fortælling, som præsenteres af kirkens kor i Claude Goudimels smukke musik, og siden en bøn fra den troende, der hører beretningen - denne del synges som fællessang af de tilstedeværende.

Det hele akkompagneres af instrumenter fra Kingos tid. Indimellem afsnittene reciterer fra Jesu lidelseshistorie.