Søndag d. 3. november 2019, kl. 19:00

Vi læser navnene på dem, vi har mistet i årets løb, højt og tænder lys for dem. Gudstjenesten bæres af bønner, tekstlæsning, prædiken og Faurés Requiem, som fremføres af kor og organist. Hvis du ønsker et navn læst op, kan du skrive til præsten: thn@km.dk. Ved Thomas Høg Nørager.