Præstepraktikant Camilla Wiese

I november kan du i Stefanskirken møde cand. theol. Camilla Wiese, som er ”i lære” som præst. Hun skal prædiker ved højmessen søndag den 26. november kl. 11. Tag godt imod hende og læs her, hvad hun skriver om sig selv:

Som nyuddannet teolog, står jeg på tærsklen til at påbegynde præstelivet.

Det har ikke stået skrevet i stjernerne, at det var denne sti som jeg skulle betræde. Men mine interesser for fortællinger og min store passion for at tale om eksistentielle tematikker i vores ellers meget præstationsorienteret og målrettet verden, er noget jeg meget gerne vil være med til at give plads og rum.

Jeg har i min studietid været vikar i Taksigelseskirken på Østerbro, hvor jeg både har haft kirketjener- og kordegnsopgaver i forskellige perioder. Min gang i den kirke har givet mig et godt indblik i den diversitet som folkekirken rummer og som jeg mener er så unik for denne institution.

I foråret 2017 mellem mit afsluttede speciale på teologi og begyndelsen på pastoralseminariet i august, har jeg arbejdet frivilligt på et værested i Lundehus kirke. I denne ”kaffeklub”, som værestedet hedder, mødte jeg igen diversiteten som folkekirken rummer, og den plads og frihed vi kan være med til at skabe for alle mennesker, i alle livets forskellige facetter.

Jeg glæder mig meget til at komme i praktik i Stefanskirken, da det var et stort ønske fra min side. Jeg bor selv på Nørrebro og har set meget frem til at opleve det kirkelige liv her, hvor jeg selv har boet og haft mit liv i mange år efterhånden.