Kirkelige handlinger

I kirken foregår de kirkelige handlinger, som er de ritualer og administrative forretningsgange, der hører under Folkekirkens administration og myndighed.

Alle der er medlem at folkekirken har ret til kirkelige handlinger i det sogn, de er bor i eller har løst sognebånd til.