Personregistrering

På kirkekontoret tager vi os primært af de administrative sider af de kirkelige handlinger. Derudover tager vi os af fødselsregistrering, navngivning, navneændringer og ind - og udmeldelse af Folkekirken.