Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stefanskirken
Et gudeligt slag i bolledejen!

Begravelse/bisættelse

Hvis du har mistet et familiemedlem eller en samlever, skal du tage kontakt til en bedemand, der sørger for de praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet. Bedemanden hjælper dig med at finde en dato for bisættelsen, tager kontakt til kirke/kapel og præst, bistår dig i valg af kiste samt sørger for at den afdøde afhentes og kommer til at ligge på en værdig måde frem til bisættelsen eller begravelsen.

En god og værdig afsked

Er man nærmeste pårørende, inviterer præsten til en samtale med dig/jer forud for begravelsen/bisættelsen. Her kan man fortælle om afdøde og finde frem til hvilke salmer, der skal synges. Hvis man gerne vil have spillet et specielt stykke musik, læse et digt og lignende til selve gudstjenesten, kan man også tale med præsten om det. Præsten støtter dig i og tager ansvar for, at bisættelsen/begravelsen kommer til at foregå i afdødes ånd og på en måde så I, de efterladte, får taget en god og værdig afsked.

Oplever du et dødsfald i familien eller i omgangskredsen, er du altid velkommen til at kontakte kirkens præster til en samtale, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Der er også mulighed for en opfølgende samtale med præsten efter begravelsen/bisættelsen, hvis du har behov for det.

Når afdøde ikke var medlem af folkekirken

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, har man ikke krav på at få en kirkelig begravelse eller bisættelse. Ønsker de efterladte alligevel at en præst medvirker, kan man tage kontakt til den pågældende præst, der vurderer i den enkelte situation, om det alligevel er en mulighed.

Begravelse eller bisættelse

Der er forskel på en begravelse og en bisættelse. Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden på en kirkegård, og jordpåkastelsen foretages af præsten efter nedsænkningen. Ved en bisættelse foregår jordpåkastelsen i kirken/kapellet. Herefter transporteres kisten til et krematorium, hvor den brændes.  Asken placeres i en urne efter eget valg og nedsættes f.eks. på et gravsted eller i fællesgraven. Nærmeste pårørende vurderer, om afdøde skal begraves eller bisættes, medmindre afdøde selv har haft et sidste ønske.

Den sidste vilje

Alle mennesker har lov til at skrive deres sidste vilje ned: Hvordan ønsker man at blive bisat eller begravet? Skal der være en præst til stede? Skal det være fra kirke eller kapel? Er der særlige salmer eller sange man ønsker sunget? Hvor skal familien samles efter bisættelsen? Ønsker man blomster eller i stedet bidrag til et velgørende formål?

Der er mange spørgsmål og mange måder at gøre det på. For nogle er det en tryghed at vide, at sådanne ting er på plads, før man skal herfra.

Du er velkommen til at kontakte præsterne i Stefanskirken, hvis du vil have hjælp til at skrive dine ønsker ned.