Ønsker du at skifte navn, uanset i hvilken henseende, er der tale om en navnesag. En navnesag koster for tiden kr. 490,- og indgives på www.borger.dk hvorfra man også betaler.

Du er velkommen til at ringe til kirkekontoret og få vejledning inden du beslutter dig til at indgive en navnesag. Se evt. navneloven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141282

Navneændring på bryllupsdagen

Navneændring på bryllupsdagen er gratis, hvis man tager sin ægtefælles mellem- og/eller efternavn. Ægtefællen skal give sit samtykke. Navneændringen er kun gratis senest tre måneder efter vielsen. Der ansøges på www.borger.dk hvis begge parter har NemId.

Er I i tvivl om noget så ring til Arlette: 24 25 96 00.