Hvis du føler dig tilknyttet Sankt Stefans Kirke frem for din egen sognekirke, er det muligt at løse sognebånd. Sognebåndsløsning til en præst ved Sankt Stefans Kirke indebærer, at du kan døbe eller konfirmere dine børn i Sankt Stefans Kirke samt blive gift, begravet eller gøre brug af vores præster, selvom du bor i et andet sogn.

Sådan løser du sognebånd

Du løser sognebånd til en af kirkens præster. Skriv en mail til poes@km.dk eller thn@km.dk med dit navn, din adresse, din fødselsdato/-måned/-år og at du ønsker at løse sognebånd.

Du skal samtidigt tage stilling til, om du vil have valgret og være opstillingsberettet til menighedrådsvalg i Sankt Stefans Sogn. Hvis du får valgret og bliver opstillingsberettet i Sankt Stefans Sogn, mister du naturligvis valgret og opstillingsmulighed til menighedsrådet i dit bopælssogn.

Personregistrering foregår stadig i dit bopælssogn

Selvom du har løst sognebånd til Sankt Stefans Kirke, foregår den administrative personregistrering stadig i dit bopælssogn. Det betyder at fødselsanmeldelser, navneændring mm. sker i dit bopælssogn, imens de kirkelige handlinger kan foregå i Sankt Stefans Kirke.

Er du i tvivl om noget, kontakt Arlette: 35 86 86 20