Stefanskirkens korskole er et musikalsk tilbud for børn og unge i alderen 4-15 år. Målet med undervisningen er først og fremmest at fastholde børnenes naturlige glæde ved at synge sammen, og derudover at give børnene færdigheder til at synge flerstemmig musik, følge med i et nodebillede, have forståelse for puls og tempo og kontinuerligt forbedre frasering, formidling og intonation. Der arbejdes ud fra undervisningsmetoder, som er udviklet af Børnekorakademiet, og som er baseret på leg, bevægelse, solmisation (toner visualiseret med håndtegn) og den overordnede holdning, at børn kan lære alt, hvis bare det præsenteres rigtigt.

Korene deltager løbende i kirkens aktiviteter – til store glæde for både menigheden, lokalsamfundet, familie og venner af Stefanskirken.

Minikoret

Minikoret er Stefanskirkens begynderkor for børn fra 4-6 år. Børnene spænder fra store børnehavebørn op til børn i 0. klasse. I minikoret laver vi mange sanglege og synger nye og gamle børnesange. Der er tradition for, at en forælder deltager i undervisningen sammen med barnet.

Vi tager også hul på solmisationsuniverset og arbejder lidt med at synge kanon. Vi øver meget på at være koncentrerede, mens vi synger, og mest kun fjolle, når vi har pause. Minikoret deltager til Luciagudstjeneste og til Palmesøndag, og holder derudover sæsonkoncerter for forældre og venner.

Tidspunkt: mandage fra kl 16.30-17.30. Første gang i efteråret er 19. august.

(Man er velkommen til at komme fra kl 16 og få lidt at spise og drikke inden vi går i gang.)

Sted: Menighedshuset Karmel, Vedbækgade 12

Tilmeld dig til minikoret her.

Spirekoret

Spirekoret i Stefanskirken er for børn fra 6-9 år. Børnene går typisk i 0.-2. klasse. I spirekoret synger vi nye og gamle børnesange, salmer og mindre korsatser. Vi arbejder med solmisation og flerstemmighed, forståelse for noder, rytme og puls og synger masser af kanoner. Vi bevæger os meget mens vi synger, og bruger gerne fagter til at understøtte teksten. Børnene lærer at synge solo foran hinanden som en helt naturlig ting. Spirekoret deltager til Luciagudstjeste, Høstgudstjeneste og til Palmesøndag. Derudover  vil de deltage på udvalgte gudstjenester.

Tirsdage kl. 17-18 (første gang efter sommerferien er 20. august)

Korprøverne foregår i menighedshuset Karmel på Vedbækgade 12, 2200 København N. Med jævne mellemrum går vi over i kirken for at stifte bekendtskab med rummet.

Tilmeld dig til Spirekoret her.

Børnekoret og Juniorkoret

Stefanskirkens Børnekor og Juniorkor er for børn og unge fra 9-15 år. Vi synger danske sange og salmer, sange på forskellige sprog, simple flerstemmige satser og kanoner. Vi arbejder fortsat med solmisation som bærende element for flerstemmigheden og med noder, rytme og puls. Vi træner børnene i at synge solo foran hinanden og til koncerter og gudstjenester. Børnekoret deltager til Luciagudstjeneste, Høstgudstjeneste og Luciagudstjeneste. Derudover deltager de på udvalgte søndagshøjmesser eller dåbsgudstjenester.

Tirsdage kl. 15.30-16.30 (første gang efter sommerferien er 20. august): Børne- og juniorkor øver for tiden sammen. Korprøverne foregår i menighedshuset Karmel på Vedbækgade 12, 2200 København N. Med jævne mellemrum går vi over i kirken for at stifte bekendtskab med rummet.

Tilmeld dig til børnekoret og juniorkoret her.

Pris og tilmelding

Fælles for alle tre kor er en sæsonpris på 600 kr. En sæson svarer til et skoleår. Efter tilmelding sendes velkomstbrev med retningslinjer, korkultur og mødeplan.

Hvis dit barn gerne vil komme til to prøvegange, så send en mail til ungestemmer@stefanskirken.dk og aftal det med Stine.

Hvis man ønsker at søge menighedsrådet om friplads kan man henvende sig til sognepræst Thomas Høg Nørager, mail: thn@km.dk.

Indhold

Undervisningen varetages Stine Borbye Edelvang, som har en solid baggrund inden for kormusik. Korene vil, på hver sin måde, fokusere på en sund, bred og musikalsk indlæring og udvikling. Vi indøver både klassisk og rytmisk musik. Vi lægger stor vægt på at styrke og opbygge samvær, venlighed, sociale kompetencer, musikalske oplevelser og respekt for hinanden.

Planlægning og deltagelse

Når betalingen har fundet sted modtager man en sæsonplan. Korene er en vigtig del af kirkens liv og vil komme til at deltage flere gange i løbet af en sæson. 

Hvis du har behov for at stille spørgsmål vedrørende korene, kan du skrive en mail til ungestemmer@stefanskirken.dk.