Stefanskirken
Et gudeligt slag i bolledejen!

Referater fra menighedsrådsmøder

Møde 30. november 2018

Konstituerende møde 30. november 2018

Møde 17. januar 2019

Møde 20. februar 2019

Møde 20. marts 2019

Møde 9. maj 2019

Møde 24. juni 2019


Møde 29. august 2019

Møde 25. september 2019

Møde 31. oktober 2019

Møde 29. november 2019, ordinært

Møde 29. november 2019, konstituerende

Møde 28. januar 2020

Møde 27. februar 2020

Møde 25. juni 2020

Møde 27. august 2020

Møde 30. september 2020

Kommende menighedsrådsmøder:
(Møderne er offentlige. Der kan være lukkede punkter i begyndelsen af mødet. Som udgangspunkt har kun rådets medlemmer taleret.)

29. oktober kl. 18.30 - Dagsorden kan ses her. Vær opmærksom på at mødet begynder med et kort lukket punkt. Mødet varer grundet corona-restriktioner en time. Nogle punkter udsættes eller gennemføres som skriftlige orienteringspunkter, hvor der af rådets medlemmer kort kan stilles spørgsmål. Bilag og orienteringspunkter kan rekvireres ved at skrive til menighedsrådsformanden, hvis man som ikke-medlem ønsker at deltage i det offentlige møde.


19. november kl. 17: Konstituerende menighedsrådsmøde. Vær opmærksom på at mødet foregår i kirken, og at det max varer en time grundet corona-restriktioner.