Foredrag + Studiekreds vinter 2020

- om Paul Tillich

-----------------------------

Foredrag ved Kjeld Holm (åbent for alle)

Kjeld Holm: Kristendom og arven fra Paul Tillich

Søndag den 2. februar kl. 13.00 i Stefanskirken, Nørrebrogade 191

Kjeld Holm har som markant biskop og samfundsdebattør sat sit tydelige aftryk på dansk kultur- og kirkeliv. En af inspirationskilderne er Paul Tillich hvis tænkning byggede bro mellem tro, kultur og kristendom.  

------------------------

Studiekreds ved Thomas Høg Nørager (tilmelding: thn@km.dk)

Paul Tillich: Tro, kultur og kristendom

Onsdag den 5. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Onsdag den 19. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Den tysk-amerikanske teolog Paul Tillich er formentlig den mest indflydelsesrige protestantiske teolog i det 20. årh. Tillichs tanker har inspireret langt uden for kirkens vægge, inden for fx kunst og psykologi. Tanken om at tro ikke (nødvendigvis) handler om Gud, men om ’et ubetinget anliggende’ vækker stadig genklang i vide kredse.