Studiekreds vinter 2020

- om Paul Tillich

Studiekreds ved Thomas Høg Nørager (tilmelding: thn@km.dk)

Paul Tillich: Tro, kultur og kristendom

Onsdag den 5. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Onsdag den 19. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 – 21.00 i ’Karmel’, Vedbækgade 12

Den tysk-amerikanske teolog Paul Tillich er formentlig den mest indflydelsesrige protestantiske teolog i det 20. årh. Tillichs tanker har inspireret langt uden for kirkens vægge, inden for fx kunst og psykologi. Tanken om at tro ikke (nødvendigvis) handler om Gud, men om ’et ubetinget anliggende’ vækker stadig genklang i vide kredse.

​​

  • Til den 5. februar læser vi ’Den glemte dimension’, tekst 1 & prædiken ’Vort endegyldige anliggende’, tekst 2

Tekst 1 P.Tillich 5.2 Den glemte dimension.pdf

Tekst 2 P.Tillich 5.2 prædiken Vort endegyldige anliggende.pdf

  • Til den 19. februar læser vi ’Hvad er tro’, tekst 3 & prædiken ’Saligprisningernes paradoks’, tekst 4

Tekst 3 P.Tillich 19.2 Hvad tro er.pdf

Tekst 4 P.Tillich 19.2 prædiken Saligprisningernes paradoks.pdf

  • Til den 26. februar læser vi ’Aspekter ved en religiøs kulturanalyse’, tekst 5 & prædiken ’Tilpas jer ikke’, tekst 6

Tekst 5 P.Tillich 26.2 Aspekter ved en religiøs kulturanalyse.pdf

Tekst 6 P.Tillich 26.2 prædiken Tilpas jer ikke.pdf