En prædiken kan man både høre og læse. Nogle af prædikenerne fra Stefanskirken lægger vi på nettet, så man kan sidde derhjemme i ro og bag og læse og måske genlæse dem. Vælg en prædiken ude til venstre, som du gerne vil læse.