Prædikener

Tredje søndag efter Helligtrekonger • 25. jan 2015
1. tekstrække • Matt 17,1-9
Thomas Høg Nørager

Kristendom er at Gud har åbenbaret sig og sit væsen i et menneske, i Jesus Kristus, tømrerens søn fra Nazaret. At de ord han talte, og de gerninger han gjorde, er Guds ord og Guds gerninger.

Og alle de bibelske beretninger, er så at sige, et forsøg på at lade lige netop det, komme til syne for os, et forsøg på at stemme vores sind til at netop dét må gå op for os: i Jesus Kristus åbenbarer Gud sit væsen.

4. søndag i advent • 18. dec 2016
1. tekstrække • Joh 1,19-28
Thomas Høg Nørager

»Jeg mener grundlæggende at vi i disse tider savner en blanding af fire ting: oplysningstidens tanke om, at mennesket skal træde ud af sin selvvalgte umyndighed; 68’ernes ide om, at alt kan lade sig gøre, og at eventyret venter lige om hjørnet; punkens antiautoritære ideal om, at man ikke skal finde sig i noget; og så den gode gamle borgerlige ide om, at dannelse egentlig er et gode i sig selv

Mariæ bebudelses dag • 17. mar 2013
1. tekstrække • Luk 1,26-38
Viggo Julsgaard Jensen

Tilbage i februar sidste år afbrød tre unge kvinder fra det feministiske punkband Pussy Riot en gudstjeneste i Moskvas store katedral. Det gjorde de med en sang, hvor de bad til Jomfru Maria:

Jomfru Maria, vær feminist, jomfru Maria befri os fra Putin”.

Sidste søndag i kirkeåret • 22. nov 2015
1. tekstrække • Matt 25,31-46
Pernille Østrem

Har du husket at dømme dig selv i dag? Måske trimlede du ud af sengen og endte foran spejlet på badeværelset for blot at konstatere: »Hold kæft, hvor er jeg grim om morgenen!«

Har du husket at dømme dig selv i dag? Da poderne vågnede kvart over seks og du installerede dem foran dødensligegyldigt tv, dømte du måske dig selv ud af »Mom of the year«-klubben.

Søndag septuagesima • 1. feb 2015
1. tekstrække • Matt 20,1-16
Pernille Østrem

Danmarksindsamlingen har i denne uge kørt under overskriften ”Mod Uretfærdighed” og samlet 100 millioner ind. Det kan man godt tillade sig at kalde en sympatisk sag. Ikke bare MOD sult eller MOD fattigdom. Nej, mod selve uretfærdigheden i, at nogle mennesker lever i dybeste fattigdom og armod. Ikke nødvendigvis på grund af store spektakulære naturkatastrofer med masser af photo opportunities. Men slet og ret, fordi verdens resurser er fordelt som de er.

2. søndag efter Helligtrekonger • 15. jan 2017
1. tekstrække • Joh 2,1-11
Thomas Høg Nørager

Jeg husker en person fortælle om dengang han var udvekslingsstudent i USA. Han boede hos en værtfamilie hvis kristendom var regelret og mådeholden.

Langfredag • 15. apr 2011
1. tekstrække • Mark 15, 20--39
Pernille Østrem

Langfredag faldt der mørke over jorden. Det var vandvids mørke. Torturkammeret, domhuset, den lange vej til Golgata, og selve henrettelsespladsen var fyldt med vanvittige mennesker, der gik ud af sig selv for at tæske, spytte, håne, dømme og fornedre.

Så mørkt var vanviddets mørket, at det blev så frygteligt svært at se, hvad der egentlig skete, og mørket dækkede hjerter og øjne, så det blev lettere at være umenneskelig.

1. søndag i fasten • 22. feb 2015
1. tekstrække • Matt 4,1-11
Thomas Høg Nørager

Var det terror? eller var det en forstyrret mands ensomme værk?

Den seneste tids begivenheder i København har vist os hvor aktuelt evangeliet og talen om fristelse er. En ung mand, kendt af politiet og sociale myndigheder blev fristet. Fristet til at myrde.

Men for hvad?

sidste søndag efter helligtrekonger • 5. feb 2017
1. tekstrække • Matt 17,1-9
Thomas Høg Nørager

Det er en utrolig tekst vi just har hørt. »Forklarelsen på bjerget« hedder den. Skulle man give denne prædiken en overskrift kunne den passende være: »Ned ad bjerget – ud i verden«. Med fantastiske og smukke billeder.

Men det smukke ved dagens evangelium er ikke, at Jesus oplyses, med profeterne Elias og Moses der på bjerget, og disciplene, der hører Guds stemme og englene synge. For sådan ser det ud, når hellige tekster beskriver åbenbaringer og hellige øjeblikke.

1. søndag efter Trinitatis • 26. jun 2011
1. tekstrække • 1 Joh 4, 16-21
Pernille Østrem

I skal elske hinanden. I skal passe på hinanden. I skal se hinanden i øjnene. Skal. Man kan lige prøve at sige det om sig selv først: Du skal elske dig selv. Du skal passe godt på dig selv. Du skal se dig selv i øjnene. Så forstår man også bedre hvad skal betyder: Det er et kærligheden ansvar – en kærlighedens gave. Du skal elske din bror.

Sider