736 Den mørke nat forgangen er (Koralbogen nr. 46)

Melodi: 
Binære data