Stefanskirken
Et gudeligt slag i bolledejen!

Navngivning

Jeres barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. I kan navngive barnet ved dåb, eller ved navngivning på www.borger.dk hvis I begge to har NemId.

Hvad skal barnet hedde?

Er I i tvivl, om barnet må hedde det fornavn, I godt kan lide, kan det tjekkes på navnelisterne over gyldige fornavne i Danmark. Navnelisterne findes på Godkendte fornavne — Ankestyrelsen, kræver login!

Hvad angår mellemnavne, må barnet få forældrenes mellemnavne eller efternavne til mellemnavn.

Hvad angår efternavne, kan man i Danmark kun have ét efternavn.

Hele navneloven kan hentes på:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141282

 

Er I i tvivl om noget så ring til Arlette: 24 25 96 00.

Meld dig ind!

Ikke medlem af folkekirken? Bare rolig - det kan ordnes. Du kan være med til at bidrage til fællesskabet, menneskeligt og økonomisk. Du er velkommen! Skrive en mail til en af præsterne med dit navn og din adresse.

Du er også velkommen i kirken til en samtale om at melde sig ind. Skriv til præsterne og lav en aftale.