Jeres barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. I kan navngive barnet ved dåb, eller ved navngivning på www.borger.dk hvis I begge to har NemId.

 

 

Hvad skal barnet hedde?

Er I i tvivl, om barnet må hedde det fornavn, I godt kan lide, kan det tjekkes på navnelisterne over gyldige fornavne i Danmark. Navnelisterne findes på www.familiestyrelsen.dk

Hvad angår mellemnavne, må barnet få forældrenes mellemnavne eller efternavne til mellemnavn.

Hvad angår efternavne, kan man i Danmark kun have ét efternavn.

Hele navneloven kan hentes på:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141282

 

Er I i tvivl om noget så ring til Arlette: 24 25 96 00.