Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stefanskirken
Et gudeligt slag i bolledejen!

Studiekreds i Stefanskirken

Stefanskirkens præster afholder løbende studiekredse. Emnerne for studiekredsene varierer og annoceres her på hjemmesiden. Der er oftest én studiekreds pr. halvår.

Næste studiekreds bliver ved Mette Juul torsdage fra d. 25. august - 15. september 2022. Nedenfor følger en beskrivelse af studiekredsen og indholdet på de fire torsdage. Tilmelding til studiekredsen skal ske til Mette Juul på mcice@km.dk.

Studiekreds: Hvad forstås ved menneskets værdighed?

I vores del af verden tager vi det for givet, at mennesket er født i frihed, og at enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. 

2. Verdenskrigs grusomheder synliggjorde behovet for at beskytte individet mod statens overgreb, og i 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget af FN’s generalforsamling. Erklæringen grunder sig på anerkendelse af menneskets iboende værdighed, og at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. 

Ud af FN's Verdenserklæring voksede Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og flere andre konventioner, som tillægger ethvert menneske grundlæggende rettigheder.  

Menneskerettighederne regulerer imidlertid ikke de mellemmenneskelige relationer uden for statsmagtens ansvarsområde. Det betyder dog på ingen måde, at den enkelte ikke er direkte forpligtet over for medmennesket, for ansvaret over for medmennesket er formuleret i det kristne næstekærlighedsbud. Det lyder: "Du skal elske din næste som dig selv".  

I efterårets studiekreds vil vi undersøge, hvad der forstås ved menneskets værdighed. Det vil vi gøre ved at læse uddrag af en række tekster, der har forskellige tilgange til begrebet.  

Hver gang holder Mette Juul et kort oplæg om de læste tekster, og derefter vil vi i grupper diskutere teksterne. 

Alle er velkomne. Man behøver ingen særlige forudsætninger for at deltage.  

De tekster, vi skal læse, vil blive fremsendt i løbet af sommeren.

1. aften – torsdag den 25. august kl. 19-21 

Introduktion med udgangspunkt i de bibelske skrifter, der giver mennesket en særlig værdi, men også et særligt ansvar.

En retlig tilgang: Vi læser bl.a. Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget af FN’s generalforsamling, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt Grundgesetz für die Deutsche Bundesrepublik.  

2. aften –1. september kl. 19-21 

En filosofisk tilgang: Vi læser bl.a. uddrag af Kants Grundlæggelse af moralens metafysik 

3. aften – 15. september kl. 19-21 

En tilgang baseret på fiktion: Vi læser uddrag af Dostojevskis Brødrene Karamasov

4. aften – 22. september kl. 19-21 

En tilgang baseret på Primo Levis vidnesbyrdfortælling: Hvis dette er et menneske. Levi var jøde og var under 2. verdenskrig fanget i koncentrationslejren Auschwitz. Bogen viser, hvordan udryddelseslejren fratager fangerne deres menneskelighed, og den går ubehageligt langt med at vise, hvor total nedbrydningen er.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter jul vil der være en studiekreds om Grundtvig ved Thomas Høg Nørager. Den vil ligge pa mandage fra d. 16. januar - 6. februar.